اخبار مشهد

اتصال خط یک قطار شهری مشهد به فرودگاه تا پایان سال

اتصال خط یک قطار شهری مشهد تا پایان سال به فرودگاه متصل می‌شود و از این طریق مشهد به عنوان نخستین شهر متصل ایران به فرودگاه معرفی می‌شود.


عروسی در مشهد،بیاتوعروسی