پروژه های شهری

مجموعه تفریحی و توریستی مهان

پارک تفریحی مهان شاندیز به وسعت 22هکتار کلنگ زنی شد. این پارک تفریحی توسط شرکت اروپایی OMA طراحی و برای ساخت آن سه سال زمان پیش بینی شده است.