فرهنگ و هنر

کافه‌ای با طعم کتاب در مشهد

این روزها باید از هر ابتکاری برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه استفاده شود و در این میان کافه کتاب ایده‌ای جالب است.

عروسی در مشهد،بیاتوعروسی